Personuppgiftslagen - PUL

Merinos.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kunden lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer endast, att behandlas av Merinos.se för att på bästa sätt kunna ge service, kontakta och leverera varor till våra kunder.
Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag.
Registret förs i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer här