INTRESSANT

Lanolin

Lanolin, rått ullfett, härsknar inte, tas lätt upp av huden och är en vanlig  beståndsdel i salvor. Det används i hudkräm och tvål, men även i skokräm samt i vaximpregnering.
Lanolin används även som råvara vid framställning av vitamin D3. 
Det smälta lanolinet förekommer i eter, kloroform och aceton.
Kvalster
Från fossilfynd vet man att kvalster funnits i ungefär 400 miljoner år. De fanns innan dinosaurierna och överlevde dem. Därmed är kvalster ett av de äldsta nu levande djuren. Det som vi idag kallar för sängkvalster uppstod för ungefär 20 miljoner år sedan och man räknar med att de för ungefär 10 000 år sedan flyttade in i människoboningarna.
Sängkvalster finns där människor finns och är spridda över hela jordklotet, med undantag för arktiska och torra områden. Ett fåtal kvalster kan ge allergiska besvär. En grupp av dessa finns i våra bostäder. Eftersom de i första hand trivs i våra sängar finns det skäl att kalla dem sängkvalster. Kvalster trivs särskilt bra i sängen för där är det fuktigt, varmt och mörkt och mat finns det i överflöd. Eftersom man ligger i sängen en tredjedel av dygnet är risken störst att man andas in allergipartiklar när man sover. Det förklarar också varför de flesta kvalsterallergikerna har mest problem på natten och morgonen. Vanliga besvär är astma, kliande ögon, täppt näsa, rinnande näsa eller eksem.